De film Smart City, op zoek naar de slimme burger, een productie van filmmaker Sara Blom en onderzoeker Dorien Zandbergen, gaat over de ambitie van een aantal partijen in Amsterdam om een Smart City te worden: een stad waarin slimme technologie ervoor zorgt dat deze duurzaam, veilig en comfortabel is en dat burgers invloed op hun omgeving kunnen uitoefenen. Blom en Zandbergen verkennen de relatie tussen die droom en de dilemma’s die de Amsterdamse samenleving daar tegenover stelt. De film zet de digitale leefwerelden van verschillende groepen burgers naast elkaar, van publiek-private organisaties die Amsterdam als Smart City op de kaart willen zetten, tot bewoners die de luchtkwaliteit om hun woning willen meten, tot Amsterdammers die zich niet thuis voelen bij digitale apparaten. Door in te zoomen op de verschillen, maar juist ook op de gedeelde ervaringen tussen deze groepen, roept de film op tot een brede discussie over macht en onmacht in de digitale samenleving.

Dit werk is gelicenseerd onder de Creative Commons 4.0-licentie.
Bij vertoning van dit werk, graag de volgende referentie gebruiken, met bijbehorende links:
Sara Blom en Dorien Zandbergen, Smart City. Op zoek naar de slimme burger (2015)CC BY-ND 4.0 gelicenseerd.

Smart City, op zoek naar de slimme burger is mogelijk gemaakt door Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Stichting Democratie en Media.